Про компанію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДАКОР ВЕСТ”
(ПрАТ “ДАКОР ВЕСТ”)

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03118357

Актуальна інформація в ЄДР по вищевказаному коду на https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Дубновантажавтотранс- ВАТ було створено у 1995 р. шляхом приватизацiї державного пiдприємства. З моменту заснування товариство спецiалiзувалося на наданнi послуг з вантажних перевезень вантажним автотранспортом. 11.08.2007 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про змiну назви емiтента з ВАТ “Дубновантажавтотранс” на ВАТ “Дакор Вест”. У 2007 роцi ВАТ “Дакор Вест” придбало активи у виглядi корпоративних прав, i перетворилось на вертикально-iнтегровану аграрну компанiю, що спецiалiзується на виробництвi цукру, вирощуваннi сiльськогоподарських культур та їх переробцi. В 2010 р. діяльність ВАТ «Дакор Вест» приведено у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», в зв’язку з чим назва товариства змінилась з «Відкрите акціонерне товариство «Дакор Вест» на «Публічне акціонерне товариство «Дакор Вест».

Comments are closed.